• Victron Energy BP220 accubewaking

Victron Energy Battery protect BP 220

12 en 24 volt

Geschikt voor accu's tot  220ah

 

 De BatteryProtect ontkoppelt de accu van niet-essentiële belastingen voordat de accu volledig is ontladen (waardoor de accu zou worden beschadigd) of voordat er onvoldoende vermogen over is om de motor te starten.

Voorkom te diep ontladen van uw accu.
Schakel belasting af voordat uw accu de motor niet meer kan starten.
De programmeerbare accu bewaker van Victron Energy schakelt niet essentiële belastingen af voordat de accu geheel ontladen is (goed voor de levensduur van uw accu) of zelfs veel eerder, zodat u de motor nog kunt starten.

Automatische spannings-selectie tussen 12 en 24 V
De BatteryProtect detecteert automatisch de spanning van het systeem en past de in- en afschakel niveaus daar op aan.

Volledig programmeerbaar met eenvoudig 'countdown'-programma
De BatteryProtect kan worden ingesteld om bij verschillende spanningen in/af te schakelen aan de hand van een eenvoudig 'countdown'-programma. Zie de handleiding voor verdere details.

Overspanning beveiliging
Om schade aan gevoelige apparatuur vanwege overspanning te voorkomen wordt de belasting afgeschakeld wanneer de spanning hoger wordt dan 16 V of 32 V.

Geen explosie gevaar
De belasting wordt vonkvrij geschakeld met MOS-FET halfgeleiders.

Vertraagd alarm
Het alarm wordt geactiveerd nadat de accuspanning 12 seconden lager is geweest dan het ingestelde afschakelniveau. Starten van de motor zal het alarm dus niet activeren. De alarm uitgang is een open collector naar de min van de voeding, max. stroom 500 mA. Op de alarm uitgang wordt meestal een zoemer en/of een waarschuwingslampje aangesloten.

Vertraagd afschakelen van de belasting
De belasting wordt pas 1 minuut nadat het alarm is geactiveerd afgeschakeld. De belasting wordt niet afgeschakeld indien de spanning binnen die periode weer stijgt tot boven het alarm niveau. 

Continu belasting: 220A
Piekbelasting: 600A
Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen (h x b x d in mm): 62 x 123 x 120
Voedingspanning: 6-35V
Stroomverbruik:  1.5-0.6 mA
Alarm vertraging: 12 seconden
Afschakelvertraging:  0,5 minuut
Standaard alarm niveau: Afschakelen: 10,5V or 21V Inschakelen: 12V or 24V


 

Installatie

1. De BatteryProtect (BP) moet worden geïnstalleerd in een goed geventileerd gebied en bij voorkeur dicht

(max. 50 cm) bij de accu (maar in verband met de mogelijke corrosieve gassen niet boven de accu). Een

spanningsverlies over een lange of te klein bemeten kabel tussen de pluspool van de accu en de BP kan

leiden tot een onverwachte uitschakeling van de BP.

2. Een voldoende groot bemeten zekering moet conform de plaatselijke voorschriften worden geplaatst in

de kabel tussen de accu en de BP.

3. Gebruik een 1,5mm² draad (meegeleverd) voor de min-aansluiting die direct op de minpool van de accu

moet worden aangesloten. Op deze draad mag geen andere apparatuur worden aangesloten.

4. De BP detecteert automatisch de systeemspanning na aansluiting van de plus en min op de accu. Tijdens

de spanningsdetectie gaat het uit 7 segmenten bestaande display meermaals knipperen.

5. Sluit de belastingsuitgang pas aan als BP volledig is geprogrammeerd.

6. Een schakelaar voor in-/uitschakelen op afstand kan worden aangesloten op de twee poolaansluitingen

(zie afbeelding 1) of tussen pin 2-1 of de twee poolaansluitingen en de plus van de accu.

7. Een zoemer, LED of relais kan worden aangesloten tussen de alarmuitgang en de plus van de accu (zie

afbeelding 1). Maximale belasting op de alarmuitgang: 50mA (bestand tegen kortsluiting).


Belastingsontkoppelingsgebeurtenissen en alarmuitgangsoptiesZoemer- of LED modus (zoemer of LED aangesloten op de alarmuitgang):


• In geval van onderspanning wordt na 12 seconden een continu alarm afgegeven. De BP zal debelasting na 90s afschakelen en het alarm wordt gestopt. Inschakelvertraging: 30s.


• In geval van overspanning wordt de belasting direct ontkoppeld en wordt het alarm intermitterendafgegeven tot het overspanningsprobleem is verholpen.

Relaismodus (relais aangesloten op de alarmuitgang):


• In geval van onderspanning wordt het relais na 12 seconden geactiveerd. De BP zal de belasting na 90seconden ontkoppelen en het relais wordt gedeactiveerd.


• In geval van overspanning wordt de belasting direct ontkoppeld en blijft het alarm inactief.Li-ionmodus:


• Sluit de belasting ontkoppelingsuitgang van het VE.Bus BMS aan op pin 2-1.De belasting wordt direct ontkoppeld als de belasting ontkoppelingsuitgang van het VE.Bus BMS van

‘hoog’ naar ‘free floating’ overschakelt (door onderspanning, overspanning of overtemperatuur van

de accucel). De onderspanningsdrempel en alarmuitgang van de BP zijn in deze modus inactief.


ProgrammerenWanneer uitgeschakeld (remote geopend), kan de BP worden geprogrammeerd voor de gewenste

spanningen en modi door de pin PROG met de aarde te verbinden. Zie hiervoor de programmeringstabel.

Het display doorloopt eerst de uitschakel- en herstartspanningen. Koppel de pin PROG los als de gewenste

spanning wordt weergegeven.


Het display zal de gekozen spanning en de standaardmodus () twee keer bevestigen.

Verbind de pin PROG weer met de aarde als een andere modus ( of ) is gewenst. Koppel de pin weer losals de gewenste modus wordt weergegeven.

Het display zal de gekozen spanning en modus twee keer bevestigen.


BedieningEr zijn 4 mogelijke storingsmodi die door het uit 7 segmenten bestaande display worden weergegeven:


• E 1 Kortsluiting gedetecteerd

• E 2 Overbelasting of overtemperatuur

• E 3 Onderspanning

• E 4 OverspanningNa 5 minuten wordt de storing niet meer weergegeven om het stroomverbruik te verminderen.

De decimale punt van het uit 7 segmenten bestaande display wordt gebruikt voor de statusindicatie:


• Brandt continu: de BP probeert om de uitgang te activeren

• Knippert om de 5 sec: de uitgang is actief

• Knippert om de 2 sec in li-ionmodus: uitgang ‘wordt verbonden’Afstandsbesturing en kortsluiting


• De BP verbindt de belasting 1 seconde na het sluiten van het contact voor in-/uitschakelen opafstand.


• De BP zal de belasting direct ontkoppelen als het contact voor in-/uitschakelen op afstand wordtgeopend.


• In de li-ionmodus zal de BP de belasting 30 seconden nadat de ingangsspanning van de BP door hetVE.Bus BMS omhoog is gedreven, koppelen. Deze vertraging kan tot 3 minuten worden verhoogd als

er herhaaldelijk wordt overgeschakeld.


• In geval van kortsluiting zal de BP proberen om de belasting om de 5 seconden te koppelen. Na tweepogingen zal op het display E 1 (kortsluiting gedetecteerd) worden weergegeven.


Programmeringstabel7-segment-display Onderspanningsuitschakeling

12V- / 24V-systeem

Onderspanningsherstart

12V- / 24V-systeem


 10,5V / 21V 12V / 24V

 10V / 20V 11,5V / 23V

 9,5V / 19V 11,5V / 23V

 11,25V / 22,5V 13,25V / 26,5V

 11,5V / 23V 13,8V / 27,6V

 10,5V / 21V 12,8V / 25,6V

 11,5V / 23V 12,8V / 25,6V

 

Contactformulier
Onze klantenservice beantwoord uw vraag gemiddeld binnen 1 uur.

Geef beoordeling

Om een beoordeling te schrijven moet u inloggen of zich registreren

Victron Energy BP220 accubewaking

  • Merk: Victron
  • Model: Battery protect
  • Beschikbaarheid: Op voorraad

Tags: Victron, battery, accu, watch, protect, bewaking